2022-08-06

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Монголдоо

Ургамлан бүрхэвчтэй газрын гадаргууны бүтэц өөрчлөгдөж, үржил шимгүй болохыг цөлжилт гэж тодорхойлжээ. Энэтхэг, Ойрхи Дорнод, Шар мөрний тэгш өндөрлөг газруудад,...

1 min read

“Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлд автомашин нэг бүрийг хамруулж, төлбөр авч байна” гэх гомдол, мэдээлэл иргэдээс ирсний дагуу Шударга Өрсөлдөөн,...

1 min read

Реппер, ая зохиогч, продюсер Lil Thug E нь 2021 оны есдүгээр сарын 17-ны өдөр УТНЭ-ийн шинжилгээний дүгнэлтээр цусны цочмог хорт...