2022-11-27

Сосinа

Cocina

1 min read

Монгол хүн сэтгэл санааны хувьд дэлхий дээр хамгийн тайван хүмүүсийн тоонд ордог гэнэ. Тэд цагийн баримжаа байхгүйн улмаас аливаад яарахыг...