2022-05-13

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Зөвлөгөө

1 min read

Витамин Д, С-г КОВИД-19-ээс урьдчилан сэргийлэх болон халдвар авсан тохиолдолд ямар тунгаар хэрэглэх тухай мэдээллийг Орос хэлнээс хөрвүүлэн бэлтгэж орууллаа....

1 min read

Би эмч хүний хувьд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд анхааруулга бичиж байна. Коронавирус халдварын тархалт их байгаагийнхаа хэрээр хүндрэл их байна. Уушгинд...