2022-01-20

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Дэлхий

1 min read

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын Комиссын 23 дугаар хуралдаан 26-нд болов. Монгол Улс,...