2021-10-19

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Дэлхий

1 min read

Оросын сайтууд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч нь Путины алдартай зургуудыг хуулбарлаж олон нийттэй харилцахад ашигладаг гэжээ Монгол Улсад сонгуулийн...

1 min read

ГАДААД ДАХЬ МОНГОЛЧУУД САНАЛАА ӨГСӨӨР БАЙНА /17 ЦАГИЙН БАЙДЛААР/ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулиар гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг...