2021-10-17

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Болсон явдал

1 min read

Steality Trident ажиллагаа: Luckymouse, TA428, HyperBro, Tmanger, ShadowPad хакерын программаар дамжуулан Монголын төрийн байгууллагуудын сүлжээг хакердсан гэх мэдээлэл гараад удаагүй байгаа билээ...