2021-10-18

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Болсон явдал

1 min read

Хууль шүүхийн байгууллагынханд их хэмжээний авлига өгсөн, хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулсан% зохион байгуулсан, зуучилсан гэх хэргээр өдгөө Баянзүрх дүүргийн...