2023-03-22

Сосinа

Cocina

Болсон явдал

1 min read

Тэртээ 2012 онд бо­­­ловсролын ту­хай багц хуу­­линд өөрийн са­наач­лан оруул­сан тэт­гэл­гийн тухай заал­таа хам­гаалж, ги­шүүд­тэй нэлээд ши­рүүн үзэлцэж байсан тэрээр...