2023-03-26

Сосinа

Cocina

Аялал

1 min read

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулах ажлыг тусгасан. Үүнтэй холбоотойгоор Гадаадын...

1 min read

Тэд нүүр номондоо үргэлж сайн сайхан бүхнээ нийтэлж, өдөрт 8-12цаг гоншигонохгүй ажиллаж чаддаг хүмүүс... Хайртай бүхнээ үргэлж санасаар байдаг. Бусдад...