2022-05-18

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Mongoldoo

1 min read

ОХУ-ын Челябинск хотод оршин суугч нэгэн цуглуулагч Монголын Өгэдэй хааны зурагтай 50 төгрөгийн үнэ бүхий зоосыг 10 сая рублиэр интернет худалдаанд гаргажээ. Маш...