2023-01-27

Сосinа

Cocina

100 жилийн өмнөх Язгууртан МОНГОЛЧУУД

Бид та бүхэнд 20-р зууны Монголчуудын талаарх ховор гэрэл зургуудыг цуврал болгон хүргэж байгаа билээ. Түүхэн ховор гэрэл зургуудын архив гэдэг маш үнэ цэнтэй, ач холбогдолтой зүйл билээ. Гэрэл зургийн хальснаа мөнхөрөн бууж, хадгалагдан үлдсэн түүхэн зургууд нь түүхийн үнэт дурсгал болохын хамт өнгөрсөн цаг үед үнэхээр ийм зүйл байсан, ийм явдал болсон гэдгийг хожмын үеийнхэнд гэрчлэн харуулдаг. Магадгүй та дараах зургуудыг үзэхдээ Үнэхээр энэ үнэн гэж үү? хэмээн өөрөөсөө асуух байх. Түүхийн өөр нэгэн хэсгийг бидний өмнө дэлгэж, өнгөрсөн үе рүү өөр нүдээр харахад туслах дараах түүхэн ховор зургуудыг тухлан таалан сонирхоорой.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64