2022-05-18

Монголдоо

Зөвхөн танд зориулав

Хүүхдийн Мөнгө Олгох Журмыг Дахин Шинээр Хийнэ УЧИР НЬ..

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан зарим шийдвэрийн талаар Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Болортуяа мэдээлэл өглөө.

Энэ сараас эхлэн хүүхдийн мөнгө олгох журамд өөрчлөлт орж,  хүүхдийн мөнгөө бэлнээр  авах эцэг эхчүүд сар бүрийн 18-ны өдрийн дотор хүсэлт гаргахаар болсон. 

Гэвч энэ нь иргэдэд хүндрэлтэй байгаа тул журамд дахин өөрчлөлт оруулж, хуулийн гаргалгаа гаргаж,  долоо хоногийн дотор Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Ерөнхий сайдаас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд үүрэг болгосон байна.